De context waarin je je bevind heeft invloed op hoe je gedrag gelabeld en gewaardeerd wordt

Het gedrag van een persoon wordt niet alleen bepaald door hun persoonlijkheid en individuele kenmerken, maar ook door de context waarin ze zich bevinden. De omgeving waarin een persoon zich bevindt kan van invloed zijn op hoe hun gedrag wordt geëvalueerd of beoordeeld. Een interessant gegeven, waar we graag wat verder induiken middels deze blog. 

We zullen allereerst een aantal voorbeelden geven om dit helder te maken:

Één voorbeeld hiervan is dat het gedrag van een persoon in een werkomgeving anders kan worden beoordeeld dan in een sociale omgeving. In een werkomgeving wordt bijvoorbeeld punctualiteit, toewijding en hard werken hoog gewaardeerd. Terwijl in een sociale omgeving, creativiteit, spontaniteit en gevoel voor humor meer worden gewaardeerd.

Een tweede voorbeeld is dat gedrag dat als acceptabel wordt beschouwd in de ene cultuur, in een andere cultuur als ongepast kan worden beschouwd. Bijvoorbeeld, in sommige culturen is het gebruikelijk om in het openbaar te boeren na het eten, terwijl in andere culturen dit als onbeleefd wordt beschouwd.

Het is dus óók belangrijk om de context in overweging te nemen bij het beoordelen van het gedrag van een persoon. Dit kan helpen om te begrijpen waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt en om meer empathie en begrip te tonen voor de verschillende perspectieven en waarden van verschillende culturen en omgevingen.

Een derde voorbeeld waarin het verschil in context maakt of bepaalde gedrag gewaardeerd wordt of niet:
Kinderen die heel druk en energiek zijn, kunnen op school als storend worden ervaren, omdat het moeilijk kan zijn om zich te concentreren op de les als er veel afleiding is.
Echter, diezelfde drukke en energieke kinderen kunnen op het sportveld juist worden gewaardeerd, omdat ze veel energie hebben en kunnen helpen om het team aan te moedigen en te motiveren. In een sportieve omgeving kan hun energie en enthousiasme als een positieve eigenschap worden gezien, terwijl het op school als een probleem kan worden beschouwd.

Het is dus belangrijk om te erkennen dat verschillende omgevingen verschillende verwachtingen en normen hebben voor gedrag. Daarom is het van belang om de context in overweging te nemen bij het beoordelen van het gedrag van een persoon. 

In plaats van het labelen van het gedrag als “goed” of “slecht”, is het nuttiger om te begrijpen hoe de context het gedrag beïnvloedt en hoe we het gedrag op een positieve manier kunnen aanmoedigen en sturen, afhankelijk van de situatie.

Een vierde voorbeeld is het verschil in hoe extravert gedrag wordt beoordeeld in verschillende sociale situaties. In een feestelijke of sociale omgeving kan iemand die extravert en spraakzaam is, worden gewaardeerd omdat ze een bruisende energie en enthousiasme brengen en de sfeer verbeteren. In een zakelijke vergadering of formele setting kan datzelfde gedrag echter als ongepast worden beschouwd omdat het de aandacht afleidt van de zakelijke kwesties die besproken worden.

En een vijfde voorbeeld is het verschil in hoe kinderen zich gedragen thuis en op school. Kinderen kunnen zich thuis anders gedragen dan op school, omdat de sociale context anders is. Bijvoorbeeld, een kind kan thuis heel extravert en zelfverzekerd zijn, maar op school stil en teruggetrokken. Dit kan te maken hebben met factoren zoals vertrouwen in de omgeving, comfortniveau, en sociale druk.

Opvoeders, zoals ouders en leerkrachten, kunnen dit verschil in gedrag waarnemen en hierdoor beïnvloed worden in hun perceptie van een kind. Het is daarom belangrijk om als opvoeder te erkennen dat verschillende contexten en omgevingen verschillende normen en verwachtingen hebben voor gedrag en prestaties. Het is van belang om op een holistische manier naar het kind te kijken en om te proberen te begrijpen hoe de verschillende contexten het gedrag van het kind beïnvloeden. Dit kan helpen om beter te begrijpen wat het kind nodig heeft om te gedijen in verschillende omgevingen.

Dit zijn veel verschillende voorbeelden, die wellicht duidelijker maken dat de context dus wel degelijk invloed heeft op of bepaald gedrag gewaardeerd en gecomplimenteerd wordt of niet. 

En nu? Wat heb je aan deze informatie? 

Het is fijn als je je zoveel mogelijk kunt bevinden in contexten waarin jóuw gedrag en jouw zíj́n wordt gewaardeerd.

Dat geldt voor jou, voor mij en ook zeker voor je kind. 

Interessante vragen om bij stil te staan zijn dan ook: 

  • “Op welke manier verschilt het gedrag van het kind in verschillende omgevingen en hoe kun je ervoor zorgen dat je de context in overweging neemt bij het beoordelen van het gedrag van een kind?”
  • “Hoe kun je als ouder of leerkracht een omgeving creëren waarin het kind zich comfortabel en zelfverzekerd voelt, zodat het zijn ware zelf kan laten zien, ongeacht de situatie?”
  • “Hoe kun je het gedrag van het kind aanmoedigen en sturen op een manier die past bij de context van de situatie?”

Stof tot nadenken… We dagen je uit om écht met deze vragen aan de slag te gaan en je antwoorden op te schrijven. 

En oké, we delen ook graag tips over hoe de context kan helpen om een kind te laten floreren. Je weet inmiddels dat de context waarin een kind zich bevindt, een grote invloed kan hebben op hoe goed het kind zich ontwikkelt en hoe goed het presteert. Hier zijn een paar manieren waarop de context kan helpen om een kind te laten floreren:

1. Creëer een veilige, ondersteunende omgeving: 

Een veilige en ondersteunende omgeving kan het vertrouwen en de zelfwaardering van een kind vergroten, wat op zijn beurt kan helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het nemen van risico’s.

2. Bied uitdagingen en kansen om te groeien: 

Het geven van uitdagingen en kansen om te groeien kan helpen om het zelfvertrouwen van een kind te vergroten en hem of haar uit te dagen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

3. Zorg voor positieve relaties: 

Positieve relaties met volwassenen en leeftijdsgenoten kunnen het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid van een kind vergroten, wat kan helpen bij het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden.

4. Bied ondersteuning op maat: 

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen behoeften en uitdagingen. Het bieden van ondersteuning op maat kan helpen om de unieke behoeften van elk kind te begrijpen en hen te helpen bij het overwinnen van obstakels en het bereiken van hun volledige potentieel.

Dus:

Door rekening te houden met de context en de omgeving waarin het kind zich bevindt, kunnen ouders en leerkrachten gedrag vanuit verschillende perspectieven bekijken, beter begrijpen hoe het kind zich ontwikkelt én hoe het kan worden geholpen om te floreren.

Delen zien wij als compliment!

Leave A Comment


We schrijven niet alleen blog berichten.

We verkopen ook positieve producten, geven trainingen/ cursussen/ workshops en lezingen.

Meer weten?

Gratis weggeven complimentenkaartjes

Lees meer:

Zoek