Het Complimentenspel: Een doosje vol liefde en positiviteit

Het Complimentenspel Autisme:
Allemaal Schitterende Sterren (ASS)

Complimentenspel Autisme
Het Complimentenspel Autisme is gemaakt voor kinderen met autisme en iedereen die met deze kinderen werkt en leeft.

Het Complimentenspel voor kinderen met autisme bevat 80 kaartjes met Unieke Complimenten. Dit spel helpt ouders, leerkrachten, begeleiders en kinderen om te kijken naar de positieve kanten van kinderen met autisme.

Autisme wordt nog vaak gezien als negatief en vervelend. Wij ervaren echter dat kinderen met autisme juist ook hele mooie, unieke eigenschappen en kwaliteiten hebben. Met dit spel benadrukken we deze sterke kanten.

We nodigen je uit om ook het positieve te zien en hopen dat dit steeds meer naar de voorgrond zal treden.

Het Complimentenspel Autisme helpt hierbij.

Het doel van dit spel is dat deze kinderen op een speelse en ontspannen manier voelen en ervaren dat zij helemaal goed zijn zoals zij zijn.
In onze maatschappij ervaren veel kinderen met autisme extra uitdagingen. Dit spel bevat daarom tevens complimenten gericht op de inzet om vaardigheden te leren.

Jouw positieve blik en feedback middels deze complimenten heeft medeinvloed op het zelfbeeld van deze kinderen. Het stimuleren van een positief zelfbeeld is bij deze kinderen extra belangrijk omdat zij vaakervaren dat zij anders of niet goed genoeg zijn omdat het zo ingewikkeld voor hen kan zijn om in de gevormde kaders te passen. Wij zijn van mening dat ieder kind goed is zoals hij of zij is en willen dit uitdragen middels de verschillende versies van het Complimentenspel.

Kinderen voelen zich gezien, erkend en gewaardeerd dankzij een oprecht compliment.

Elk compliment is een positief teken van aandacht, een geschenk en positieve bevestiging voor kinderen met autisme.

Het Complimentenspel Autisme zorgt eveneens voor plezier, positiviteit en zelfvertrouwen.

Het Complimentenspel ADHD:
Voor snelle Jelles en andere stuiterballen

Complimentenspel ADHD
Het Complimentenspel ADHD is gemaakt voor kinderen met ADHD en iedereen die met deze kinderen werkt en leeft. Dit spel helpt ouders, leerkrachten, begeleiders en kinderen om te kijken naar de positieve kanten van kinderen met ADHD.

Het Complimentenspel voor kinderen met ADHD bevat
80 kaartjes met Stoere, Speelse en Sprankelende Complimenten.

ADHD wordt nog vaak gezien als negatief en vervelend. Wij ervaren echter dat kinderen met ADHD juist ook hele mooie, unieke eigenschappen en kwaliteiten hebben. Met dit Complimentenspel, speciaal voor kinderen met ADHD, benadrukken we deze sterke kanten.

Elk compliment is een positief teken van aandacht, erkenning en bevestiging. Het doel van dit spel is dat deze kinderen voelen en ervaren dat zij helemaal goed zijn zoals zij zijn. Vanuit dit gevoel van vertrouwen is het mogelijk om hun talenten te ontwikkelen.

We nodigen je uit om ook het positieve te zien en hopen dat dit steeds meer naar de voorgrond zal treden. Jouw positieve blik en feedback middels dezecomplimenten heeft mede invloed op het zelfbeeld van deze kinderen.

Het stimuleren van een positief zelfbeeld isbij deze kinderen extra belangrijk omdat zij vaak horen en ervaren dat zij anders of niet goed genoeg zijn. Wij zijn van mening dat ieder kind goed is zoals hij of zij is en willen dit uitdragen middels de verschillende versies van het Complimentenspel.

Kinderen voelen zich gezien, erkend en gewaardeerd dankzij een oprecht compliment. Zij krijgen een lach op hun gezicht, gaan stralen en sprankelen.

Het doel van dit Complimentenspel ADHD is dat kinderen met ADHD voelen en ervaren dat zij helemaal goed zijn zoals zij zijn. Het is onze wens dat ADHD niet als stoornis of gebrek maar juist als kwaliteit gezien wordt.

Het Complimentenspel zorgt voor plezier en zelfvertrouwen op een speelseen ontspannen manier. Op een simpele en effectieve manier zorg je ervoor dat een kind zich gezien en gewaardeerd voelt; gegarandeerd een stralendelach, een positieve boost en een diep gevoel van dankbaarheid.

Geniet van deze snelle Jelles en andere stuiterballen!