Veerkrachtig opgroeien: Hoe ouders en leerkrachten kunnen helpen

Kinderen en jongeren die opgroeien in een stimulerende en positieve omgeving ontwikkelen o.a. meer veerkracht. Maar wat is dat precies, wat zijn de voordelen hiervan en hoe kun je als ouders/ leerkracht of andere betrokkene helpen bij het ontwikkelen van veerkracht? We vertellen je er over in deze blog!

Wat is veerkracht?

Veerkracht is het vermogen van een persoon om zich aan te passen aan stressvolle situaties en om te gaan met uitdagingen en tegenslagen. Het is belangrijk voor kinderen en jongeren om veerkracht te ontwikkelen omdat het hen kan helpen om beter om te gaan met de ups en downs van het leven.

Hier zijn enkele belangrijke dingen om te weten over veerkracht bij kinderen en jongeren:

1. Veerkracht kan worden geleerd en ontwikkeld:
Veerkracht is geen aangeboren eigenschap, maar eerder een vaardigheid die kan worden geleerd en ontwikkeld. Kinderen en jongeren kunnen veerkracht onder andere ontwikkelen door middel van verschillende activiteiten, zoals sporten, kunst, muziek en andere hobby’s.

2. Veerkrachtige kinderen hebben een positieve houding:
Veerkrachtige kinderen hebben een positieve houding ten opzichte van zichzelf, anderen en de wereld om hen heen. Ze hebben een sterk gevoel van eigenwaarde en zijn optimistisch over de toekomst.

3. Veerkrachtige kinderen hebben sterke relaties:
Veerkrachtige kinderen hebben sterke relaties met hun ouders, verzorgers, familie en vrienden. Ze weten dat ze op deze mensen kunnen rekenen voor steun en begeleiding wanneer dat nodig is.

4. Veerkrachtige kinderen zijn flexibel:
Veerkrachtige kinderen zijn flexibel en kunnen zich aanpassen aan veranderingen en nieuwe situaties. Ze hebben ook de vaardigheid om problemen op te lossen en creatieve oplossingen te bedenken voor uitdagende situaties.

5. Veerkrachtige kinderen hebben zelfbeheersing:
Veerkrachtige kinderen hebben zelfbeheersing en kunnen hun emoties en gedrag onder controle houden, zelfs in stressvolle situaties. Ze weten hoe ze hun emoties kunnen uiten op een gezonde en productieve manier.

Het ontwikkelen van veerkracht is een doorlopend proces en vereist inzet en ondersteuning van zowel ouders als de bredere samenleving. Door kinderen en jongeren te helpen veerkracht te ontwikkelen, kunnen we hen voorbereiden op de uitdagingen van het leven en hen helpen om te floreren in de toekomst.

“Oke, klinkt leuk. En zo te lezen is het dus belangrijk, maar hoe doe je dit in de praktijk van alledag?” denk je misschien na het lezen van bovenstaande stuk. Ook daar delen we natuurlijk graag meer informatie over in deze blog. We houden van praktisch en concreet toepasbaar 🙂

Hoe kunnen ouders, leerkrachten en andere betrokkenen kinderen en jongeren helpen bij het ontwikkelen van veerkracht?

Er zijn verschillende manieren waarop ouders, leerkrachten en andere betrokkenen kinderen en jongeren kunnen helpen bij het ontwikkelen van veerkracht. Hier zijn enkele suggesties:

1. Wees een positief rolmodel:
Kinderen leren veel van wat ze zien en horen van volwassenen om hen heen. Ouders, leerkrachten en andere betrokkenen kunnen een positief rolmodel zijn door zelf veerkrachtig te zijn en positief te blijven in stressvolle situaties.

2. Geef kinderen autonomie:
Geef kinderen de kans om zelf beslissingen te nemen en verantwoordelijkheden op zich te nemen. Dit helpt hen om hun zelfvertrouwen en zelfbeheersing te ontwikkelen, en maakt het ook gemakkelijker voor hen om om te gaan met uitdagingen en tegenslagen.

3. Moedig gezonde relaties aan:
Sterke relaties met familie, vrienden en andere volwassenen zijn belangrijk voor het ontwikkelen van veerkracht bij kinderen. Moedig kinderen aan om gezonde relaties op te bouwen en help hen om problemen op te lossen wanneer deze relaties onder druk staan.

4. Stimuleer positief denken:
Moedig kinderen aan om positief te denken en zich te concentreren op hun sterke punten, inzet en prestaties. De spellen Okidootjes Veerkracht, EigenWijsjes en het Complimentenspel zijn hier hele fijne hulpmiddelen voor! Help kinderen ook om te leren van hun fouten en tegenslagen en hen te zien als kansen om te groeien en te leren.

5. Bied structuur en stabiliteit:
Structuur en stabiliteit zijn belangrijk voor het ontwikkelen van veerkracht bij kinderen. Zorg voor regelmatige routines en activiteiten en bied een veilige en stabiele omgeving waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen.

6. Help kinderen om te gaan met stress:
Leer kinderen verschillende technieken om met stress om te gaan, zoals ademhalingsoefeningen, meditatie of andere ontspanningstechnieken.

7. Leer kinderen om problemen op te lossen:
Help kinderen om probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen, zoals het herkennen van het probleem, het bedenken van mogelijke oplossingen, het kiezen van de beste oplossing en het evalueren van het resultaat.

8. Moedig fysieke activiteiten aan:
Fysieke activiteiten kunnen helpen bij het ontwikkelen van veerkracht bij kinderen. Stimuleer kinderen om te sporten, te spelen en buiten te zijn.

Door deze strategieën te gebruiken, kunnen ouders, leerkrachten en andere betrokkenen kinderen helpen om veerkracht te ontwikkelen en hen voorbereiden op de uitdagingen van het leven.

Delen zien wij als compliment!

Leave A Comment


We schrijven niet alleen blog berichten.

We verkopen ook positieve producten, geven trainingen/ cursussen/ workshops en lezingen.

Meer weten?

Gratis weggeven complimentenkaartjes

Lees meer:

Zoek