Als jij met (groepen) kinderen werkt is dit online programma zeker interessant voor je. De theorie en praktische oefeningen kun je met elke groep inzetten en gebruiken.
Ook coaches die individueel werken met kinderen zien dit als een waardevolle aanvulling in hun rugzak, vanwege de kennis en vaardigheden die zij opdoen met dit programma. Het programma is er op gericht dat jij dit tot je neemt, eigen maakt en op je eigen manier inzet. Ook als je geen leerkracht bent kan het wat voor je zijn.