Speciaal voor de week tegen pesten 3 gratis video’s

Dit jaar is de Week Tegen Pesten georganiseerd rond het thema Laat je zien! En daarmee bedoelen we jou als leraar. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen. Zodat ze je weten te vinden en om hulp durven te vragen bij pesten.

Door aan je leerlingen te laten zien dat je om ze geeft, groeit hun vertrouwen in jou. Je verlaagt daarmee de drempel om naar je toe te komen als er iets speelt. En dat is nodig: in de aanpak van pesten speel jij als leraar een grote rol. Laat je zien!

Het hebben van vertrouwen van leerlingen in de leerkracht en in elkaar is belangrijk om de groepsdynamiek veilig te laten zijn. Daarom staat deze Week Tegen Pesten in het teken van het werken aan vertrouwen. Zodat leerlingen in het geval van pestsituaties de stap durven te zetten om naar hun leraar toe te stappen en zo een eerste beweging te maken in de aanpak van pesten.

Met elkaar gaan we aan de slag met het creëren van een veilige omgeving waarin respect en acceptatie de boventoon voeren. Hiervoor hebben wij een drietal video’s voor jou waarin wij suggesties doen voor activiteiten rondom vertrouwen, jezelf laten zien.

Vraag hier de gratis video’s en laat je inspireren

In deze drie video’s; video 1: laat je zien, video 2: stimuleer het vertrouwen onderling, video 3: vorm een positief groepsklimaat, delen we drie werkvormen met je.
Deze werkvormen inspireren jou enerzijds om jezelf te laten zien als leerkracht, anderzijds delen we leuke tips om met de kinderen uit jouw klas aan de slag te gaan met complimenten en het Complimentenspel.